Heihe Logo

Study on spatial pattern of land-use change in China during 1995-2000


引用方式

Liu Jiyuan, Liu Mingliang, Zhuang Dafang, Zhang Zengxiang, Deng Xiangzheng. Study on spatial pattern of land-use change in China during 1995-2000. Science in China, 2003, 46(4):373-384.

相关数据(共条)