Heihe Logo

The land use and land cover change database and its relative studies in China


引用方式

liu Jiyuan, Liu Mingliang, Deng Xiangzheng, Zhuang Dafang, Zhang Zengxiang, Luo Di. The land use and land cover change database and its relative studies in China. Journal of Geographical Sciences, 2002, 12(3):275-282.

相关数据(共条)